TeamViewer - tedy on-line podpora - vzdálený přístup

Klientský modul TeamViewer Quick Support umožňuje jednorázový vzdálený přístup k Vaší pracovní stanici a slouží ke snazšímu řešení technických problémů a požadavků. Po sdělení přístupových údajů a navázání spojení budeme mít možnost vidět společně s Vámi plochu Vašeho monitoru a ovládat v případě potřeby klávesnici a myš počítače. Spojení se vyznačuje díky šifrované komunikaci vysokým stupněm bezpečnosti.

Pokyny pro použití:
    Na konci této stránky je umístěn odkaz pro stažení programu, na který klikněte. Program lze spustit přímo z daného umístění, nebo si jej můžete stáhnout do počítače (např. na plochu) pro případ opakovaného použití.


    Po spuštění se zobrazí toto okno:

    Sdělte nám ID a Heslo a vyčkejte na spojení. Během aktivního spojení je v pravém dolním rohu obrazovky zobrazeno vysouvací informační okénko.

    Spojení je možné kdykoli ukončit stiskem křížku v tomto okénku. Po ukončení spojení již pracovník technické podpory nemá k Vašemu počítači přístup. Nové spojení je možno navázat pouze opakováním celého postupu včetně nadiktování nových údajů .
  
Souhlas s podmínkami použití a stáhnutí software pro vzdálený přístup

Souhlasem s tímto prohlášením a použitím programu TeamViewer nám umožňíte zahájit a provést službu připojení a vzdálené ovládání vašeho PC. Potvrzujete, že jste si službu sám a s vědomím všech souvisejících skutečností vyžádal(a) .

Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí služby přistoupit s maximální pečlivostí. Poskytovatel se dále zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu poskytování Služby dozví, a dále se zavazuje bez vědomí a výslovného souhlasu Klienta neměnit, nekopírovat ani nemazat žádné soubory na počítačové stanici Klienta. Poskytovatel je oprávněn pořídit o průběhu poskytnutí Služby evidenční elektronický záznam a Klient souhlasem s tím to prohlášením s touto skutečností souhlasí. Klient podpisem tohoto prohlášení dále souhlasí se skutečností, že odpovědnost za průběh poskytnutí Služby má výlučně Klient. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za eventuální škody nebo ztráty, které Klient utrpí v souvislosti s poskytnutím Služby. Odpovědnost za to, že Služba bude užita pouze v souladu s platnými zákony, leží výhradně na Klientovi.

Ukončením Služby (uzavřením spojení) je poskytování Služby nevratně ukončeno a pro její obnovení je nutný nový souhlas Klienta s těmito podmínkami.

Souhlasím s uvedenými podmínkami a chci stáhnout software pro vzdálený přístupVážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, slouží výhradně k tomu, aby jste mě mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mě volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji za pochopení. Radomil Šmíd.

Template by Linelab.