Připojení k síti internet
- Typ služby: služba přístupu k síti bez omezení
- Limity: služba bez časových a datových limitů
- Dostupnost: Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok
- Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení
se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
- Koncové zařízení: Poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či
prodejců
- Parametry: Poskytovatel negarantuje specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet.
Poskytování internetových služeb třetími stranami (např. přístup k webovým stránkám) je závislé na
spojení obou koncových bodů (uživatel-poskytovatel služby) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu
poskytovatele.
- Obsah: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služby, ani za případné
porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby není-li zákonem stanoveno jinak.
- Inzerovaná, Maximální, Běžná a Minimální rychlost je uvedena v tabulce rychlostí
- Download/Rychlost stahování směrem k uživateli je uveden v tabulce rychlostí
- Upload/Rychlost odesílání směrem od uživatele je uveden v tabulce rychlostí
- Faktory ovlivňující rychlost připojení jsou zejména:
- připojená elektronická zařízení (jejich poloha umístění, počet připojených zařízení současně,
kvalita zařízení, konfigurace zařízení)
– běžnou či maximální rychlost připojení lze dosáhnout pouze v případě, že je elektronické
zařízení kvalitní a připojeno k síti přímo a nikoliv prostřednictvím technologie Wi-Fi
- sdílení kapacity sítě více účastníky, komunikace na přípojném vedení, na kterém je
poskytována služba či další faktory sítě Internet stojící mimo vliv poskytovatele.
- Reklamace služeb dle platných Všeobecných podmínek dostupných na stránkách poskytovatele.

-------------------------------------------------------------------------------------

IPTV: - připravujeme

 • Typ služby: Převzaté televizní vysílání
 • Dostupnost: Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok
 • Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby.
 • Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
 • Koncové zařízení: Motorola VIP 1003, Arris 1113, Arris 4302 a vyšší
 • služba IPTV sdílí rychlost internetového připojení
 • Minimální rychlost internetového připojení:
  - SD kanály 2Mbps
  - HD kanály 6Mbps
 • Podporované video výstupy: SCART (SD), CINCH(SD), HDMI(SD, HD)

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, slouží výhradně k tomu, aby jste mě mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mě volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji za pochopení. Radomil Šmíd.

Template by Linelab.