Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je dána správci a zpracovateli pouze v případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů při výkonu jejich soudních pravomocí
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
(čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení - http://www.privacy-regulation.eu/cs/37.htm)

V rámci bežné činnosti elektronických obchodů, která nejčastěji spočívá v prodeji zboží či služby, se nebude jednat o naplnění ani jedné z výše uvedených podmínek a tudíž jmenovat pověřěnce pro ochranu osobních udajů nebude třeba.

Relevantním kritériem pro povinné jmenování pověřence u elektronických obchodů bude bod b) a c). Doporučuji nahlédnout do dokumentu pracovní skupiny WP29, který konkrétně definuje pojmy "hlavni činnosti, rozsáhlé zpracování, pravidelné a systematické monitorování" a provést interní analýzu, zda je nebo není nutné pověřence jmenovat.
(https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=23463)Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, slouží výhradně k tomu, aby jste mě mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mě volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji za pochopení. Radomil Šmíd.

Template by Linelab.