Sledování pouze v legitimních případech

Evropský soud vyložil právo na soukromí v jeho nejširším záběru, podle kterého se soukromý život promítá i do na první pohled „nesoukromých“ sfér. Jakékoliv sledování zaměstnanců je možným zásahem do základního lidského práva na ochranu soukromí a jako takové bude přípustné pouze, pokud bude dostatečně prokázán jeho legitimní důvod. V případě snaha o zvýšení bezpečí osob a ochrana majetku, nebyly podle  práva shledány jako dostatečné důvody. Co si z popsaného případu vzít? Provozujete-li kamerové systémy na pracovišti, uvědomte si, že musíte vyhovět nejen požadavkům ze zákoníku práce, ale stáváte se i správcem osobních údajů, a musíte tak reflektovat příslušnou právní regulaci a blížící se nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se vás tak pravděpodobně dotkne i v této rovině.

Povinnosti pro správce osobních údajů:

Při instalaci kamerového systému by si měl každý zaměstnavatel položit dvě otázky – jednak zda míra zásahu do soukromí „sledovaných“ zaměstnanců nepřevýší míru majetkového či bezpečnostního rizika, jednak zda je připraven a ochoten plnit veškeré povinnosti z práva na ochranu osobních údajů pro něj vyplývající.Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, slouží výhradně k tomu, aby jste mě mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mě volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji za pochopení. Radomil Šmíd.

Template by Linelab.