INTERNET a POČÍTAČE

....... instalace a servis i vaší kanceláře

Pro přístup do bootovací nabídky:

  1. 1. Vypněte přístroj.
  2. 2. Pomocí vyrovnané kancelářské sponky stiskněte a podržte tlačítko Reset.
  3. 3. Stiskněte tlačítko Napájení pro zapnutí přístroje.
  4. 4. Pokračujte stisknutím tlačítka Reset, dokud se nerozsvítí kontrolka LED napájení, LED a stavová LED zálohování, LED diody disku 1 a LED diody 2.
  5. 5. Stisknutím tlačítka Zálohování procházejte volby režimu zavádění.

Jednotka zobrazuje volby režimu zavádění pomocí LED, jak je popsáno v následující tabulce:

readynasduo

  1. 6. Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset pro potvrzení volby nabídky zavádění.

Systém se spustí ve zvoleném režimu zavádění.