INTERNET a POČÍTAČE

....... instalace a servis i vaší kanceláře

základní, obecná i zvláštní pravidla pro práci s cookies. Vysvětlení vztahu právní úpravy ochrany osobních údajů, sektorové úpravy a zvláštních předpisů a zároveň připomenutí toho nejdůležitějšího z dosud platných stanovisek pracovní skupiny WP29, zejména způsob dělení cookies a tomu odpovídající režim práce s nimi. Vše najdete tady.

Vaše a moje osobní údaje


Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji. Radomil Šmíd.