INTERNET a POČÍTAČE

....... instalace a servis i vaší kanceláře

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen aspoň jeden z těchto právních důvodů:

    subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.